Sjukvårdens FAP-team

Centrum för ärftlig amyloidossjukdom (FAP-team), Umeå:
Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Intissar Anan, Läkare
Jonas Wixner, Läkare
Agnetha Lidgren, Sjuksköterska
Hans-Erik Lundgren, Sjuksköterska/Genetisk vägledare

Tel: 090-785 39 59
E-post: [email protected]


FAP-teamet i Skellefteå:
Medicinmottagningen, Skellefteå lasarett
Erik Wallmark, Överläkare
Elisabeth Stenberg, Sjuksköterska
Marie Höglund, Undersköterska

Tel: 0910-77 10 93 
E-post: [email protected]


FAP-teamet i Piteå:
Medicin- och rehabkliniken, Piteå sjukhus
Katarzyna Liszewska, Överläkare
Jorge Baranda, Läkare
Anna-Lena Lundberg, Sjuksköterska
Martina Björk, Sjuksköterska

Tel: 0911-755 43
Webbplats: www.norrbotten.se


Neuromuskulärt team med kunskap om FAP:
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge, 141 86 Stockholm
Rayomand Press, Överläkare.
Kristin Samuelsson, Överläkare

Tel: 08-585 820 70


Neurologkliniken i Göteborg:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pontus Wasling, Överläkare

Tel: 031-342 10 00

Patientföreningar

Ibland kan det vara skönt att prata med någon annan som befinner sig en liknande situation. Oavsett var du bor i landet är du välkommen att kontakta någon av patientföreningarna. De har stor kunskap om  hur det är att leva med sjukdomen och hjälper dig mer än gärna.

FAMY-Norrbotten: Föreningen mot Familjär Amyloidos med Polyneuropati ”Skelleftesjukan”

Hemsida: http://www.famynorrbotten.se/
Tel: 0911-197 64
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Susanne Berglund

FAMY-Västerbotten: Föreningen mot Familjär Amyloidos (Skelleftesjukans förening)

Hemsida: http://www.famy.se/
Tel: 0910-360 17
E-post: [email protected]
Kontaktperson: Karin Olofsson