FAMY patientföreningar

Oavsett var du bor i landet är du välkommen att kontakta någon av patientföreningarna. De hjälper dig mer än gärna. 

FAMY-Norrbotten:
Föreningen mot Familjär Amyloidos med Polyneuropati ”Skelleftesjukan”
http://www.famynorrbotten.se/
Tel: 0911-197 64
E-post: [email protected]

FAMY-Västerbotten:
Föreningen mot Familjär Amyloidos (Skelleftesjukans förening)
http://www.famy.se/
Tel: 0910-360 17
E-post: [email protected]